การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กลับมาพร้อมกิจกรรม
การแข่งขันจักรยานทางไกลแห่งลุ่มน้ำโขงสุดท้าทายปีที่ 2
ภายใต้โครงการ“งานมหกรรมแข่งขันจักรยานทางไกลประเทศไทย”ปี 2560
(Ride to Khong’s Legendary 2017)
เส้นทางจังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ์-สกลนคร-นครพนม

Back