รายชื่อผู้ชนะที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 6 รางวัล
ในการแข่งขันจักรยานทางไกล Ride to Khong’s Legendary 2017


ผู้ชนะการแข่งขันประเภทจักรยานเสือหมอบ รุ่นทีมชาย


ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยอรมันออโต้


1. ร.ต.ท.ธุรกิจ บุญรัตนธนากร


2. นายพงศกร สุขใจมุก


3. นายธนชาต ยะตั๋น


4. ส.ต.ต.สาธิต เศรษฐ์ชัยยันต์


5. ร.ต.อ.ณัฐพล จีบถาวรธาวิตผู้ชนะการแข่งขันประเภทจักรยานเสือหมอบ รุ่นทีมหญิง
ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


1. น.ส.จันทร์เพ็ง นนทะสิน


2. น.ส.จุฑาธิป มณีพันธุ์


3. น.ส.วิไลวรรณ กุลภา

 

ผู้ชนะการแข่งขันประเภทจักรยานจักรยานเสือภูเขา รุ่นประชาชนชายทั่วไป


1. นายถาวอน พลอาสา

 

ผู้ชนะการแข่งขันประเภทจักรยานจักรยานเสือภูเขา รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป


1. น.ส.ศุภักษร นันตะนะ   สังกัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผู้ชนะการแข่งขันประเภทจักรยานจักรยานเสือหมอบ รุ่นประชาชนชายทั่วไป


1. จ่าอากาศโท ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์ สังกัดทีม Giant Worldbike Thailand ทหารอากาศ

 

ผู้ชนะการแข่งขันประเภทจักรยานเสือหมอบ รุ่นประชาชนหญิงทั่วไป

1. 
น.ส.เพชรดาริทร์ สมราช สังกัดทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Back